Kolektywna dynamika palenia w dużej sieci społecznej czesc 4

Wybrano losową próbkę 1000 osobników w sieci społecznościowej z Framingham Heart Study wybranego z największego połączonego podskładnika na egzaminie (po lewej) i badaniu 7 (po prawej). Każdy okrąg (węzeł) reprezentuje jedną osobę. Kręgi z czerwonymi obwódkami oznaczają kobiety, a koła z niebieskimi brzegami oznaczają mężczyzn. Wewnętrzny kolor kółka wskazuje na konsumpcję papierosa (żółty oznacza .1 papierosa dziennie, a zielony oznacza brak papierosów). Rozmiar każdego okręgu jest proporcjonalny do liczby zużytych papierosów. Kolory więzi między okręgami wskazują na relację między nimi: kolor pomarańczowy oznacza przyjaźń lub związek małżeński, a kolor fioletowy oznacza rodzinną więź. Do 2000 r. Palacze częściej pojawiali się na peryferiach swoich sieci. Ponadto palacze są zwykle w mniejszych podgrupach niż osoby niepalące. Większe obszary otoczone czarną obwódką w roku 2000 identyfikują gęsto powiązane gromady zielonych kół, w których nie ma palaczy lub w których palacze pojawiają się na skraju podgrupy. Zobacz także animację pokazującą dynamiczną graficzną reprezentację części sieci społecznościowej Framingham Heart Study.
Ryc. przedstawia część sieci w 1971 r. I 2000 r. W latach 1971-2000 nastąpiła istotna zmiana w zakresie palenia tytoniu oraz w życiu społecznym palaczy. W 1971 r. Było o wiele więcej palaczy w porównaniu z 2000 r. a palacze zajmowali centrum swoich kręgów przyjaciół i rodziny w takim stopniu, w jakim pracowali z niepalącymi. Jednak do 2000 r. Większość ludzi przestała palić, a ci, którzy nadal palili, częściej znajdowali się na peryferiach sieci. Ponadto istnieje zwiększona skłonność palaczy do łączenia się przede wszystkim z innymi palaczami oraz ze względu na stosunkowo odrębne grupy palaczy i niepalących. Dodatkowe dowody ilościowe są dostępne w dodatkowym dodatku.
Ryc. 2. Ryc. 2. Wpływ odległości społecznej i geograficznej od kontaktów społecznych. Kto palił prawdopodobieństwo, że podmiot jest palaczem w sieci społecznej badania Framingham Heart. Panel A pokazuje średni wpływ bliskości społecznej podmiotu do kontaktu. Efekt ten uzyskuje się przez porównanie warunkowego prawdopodobieństwa bycia palaczem w obserwowanej sieci z prawdopodobieństwem bycia palaczem w identycznej sieci (z zachowaną topologią), w której ta sama liczba palących osób jest losowo rozdzielana. Odległość społeczna kontaktu odnosi się do najbliższej odległości społecznej pomiędzy kontaktem (alter) a podmiotem (ego). Odległość ta jest reprezentowana przez stopnie separacji (1 oznacza jeden stopień oddzielenia od podmiotu, 2 oznacza dwa stopnie oddzielenia od podmiotu i tak dalej). Na każdym dystansie społecznym, wpływ zachowań związanych z paleniem w kontakcie towarzyskim na zachowanie palacza u danego podmiotu wydaje się wzrastać w trakcie badań od 1971 do 2003. Panel B pokazuje efekty zaobserwowane pomiędzy osobami bezpośrednio połączonymi (odległość społeczna 1) dla sześciu przebiegów grupy, uporządkowane według odległości między rezydencjami. Średnia odległość między osobami i kontaktami w obrębie każdej grupy jest następująca: oznacza 0 mil, 2 oznacza 0,27 mili, 3 oznacza 1,46 mil, 4 oznacza 3,48 mil, 5 oznacza 9.37 mil, a 6 oznacza 471,9 mil
[patrz też: ekstruzja ortodontyczna, podrażnienie nerwu błędnego, przeglądarka skierowań sanatoryjnych ]

Powiązane tematy z artykułem: ekstruzja ortodontyczna podrażnienie nerwu błędnego przeglądarka skierowań sanatoryjnych