Nerw krtaniowy przedni

Podobnie jak w gardle, gałązki n, X sąsiadują tutaj z gałązkami n. IX. Znaczenie tych gałązek jest prawdopodobnie zbliżone do znaczenia gałązek językowych n. IX. 5) – N. krtaniowy przedni (n. laryngeus ant. ) udaje się do krtani, gdzie unerwia ruchowo tylko jeden mięsień (m. cricothyreoideusJ), wydzielniczo gruczoły śluzowe, a czuciowo nieomal całą śluzówkę krtaniową. Podrażnienie zakończeń n. krtaniowego przedniego łatwo wywołuje – odruch kaszlowy. Budowa powyższego odruchu przedstawia się następująco: zakończenia czuciowe n. krtaniowego przedniego zwój jarzmowy n. X jądra czuciowe n. X ośrodek oddechowy zamózgowia słup brzuszny istoty szarej rdzenia kręgowego n. przeponowy i nn. międzyżebrowe przepona, mm. międzyżebrowe i mm. szerokie brzucha. Silne podrażnienie zakończeń czuciowych n. krtaniowego przedniego (np. gazami trującymi) może wywołać drogą odruchową – bezdech(apnoe), wskutek blokady ośrodka oddechowego. 6) – N. krtaniowy tylny albo n. wsteczny (n. laryngeus post. s. n. rećurrens) odchodzi od pnia n. błędnego w jego odcinku piersiowym, po czym n. krtaniowy tylny, odchodzący od n. X prawego, obwija się dookoła pnia żebrowo- szyjnego (truncus oostooervicalis) . albo dookoła t. podobojczykowej prawej (a. subelavia dextra), a n. krtaniowy tylny lewy obwija się w podobny sposób dookoła łuku aorty (arcus aortae). [podobne: oaza wschowa, nerw policzkowy, omegatiming pl ]

Powiązane tematy z artykułem: nerw policzkowy oaza wschowa omegatiming pl