Nerw slimakowy

Dawniej obydwie te części były opisywane pod wspólną nazwą – n. słuchowego, na tej głównie podstawie, że na znacznym swym przebiegu . ciągną się one razem. a) – N. ślimakowy(n. cochlearis) rozpoczyna się w-zwoju spiralnym (gn. spirale Cortii), znajdującym się we wnętrzu ślimaka kostnego ucha. Krótkie den tryt y komórek zwojowych udają się do wnętrza błoniastego przewodu ślimakowego . (ductus cochlearis) i kończą się w jego – narządzie Cortiego (organon spirale Cortii), będącym telereceptorem słuchu. Neuryty komórek zwoju spiralnego zmierzają dośrodkowo, a opuściwszy ślimak zdążają przewodem słuchowym wewn. wraz z n. VII, po czym przenikają do zamózgowia w pobliżu pnia n. VII. W zamózgowiu neuryty te kończą się na dnie IV komory w dwóch jądrach: w jądrze ślimakowym grzbietowym (nuoleus cochlearis dorsalis) i w – jądrze ślimakowym brzusznym (nucleus cochlearis rentralis). [hasła pokrewne: omegatiming pl, podrażnienie nerwu błędnego, fundacja razem łatwiej luboń ]

Powiązane tematy z artykułem: fundacja razem łatwiej luboń omegatiming pl podrażnienie nerwu błędnego