Nerw zwaczowy

Znaczenie tego związku będzie wyjaśnione dalej. N. żuchwowy opuszcza jamę czaszkową poprzez otwór poszarpany przedni, albo też przez otwór owalny, po czym dzieli się na szereg gałęzi wtórnych. Tymi gałęziami są: 1. – N. żwaczowy(n. massetericus), który jest nerwem czysto ruchowym, unerwiającym m. żwacz. 2. – N n. skroniowe głębokie (nn. temporales proff) w liczbie 2 lub 3 udają się do m. skroniowego, są zatem nerwami ruchowymi. 3. – N. skrzydłowy(n. pterygoideus) jest gałązką ruchową, unerwiającą mm. skrzydłowe. W pewnym związku z tym nerwem są: – nerw napiancza podniebienia miękkiego (n. musculi tensoris veii palatini) oraz- n. napinacza błony bębenkowej (n. musculi tensoris tympani). [podobne: łokieć golfisty, Pompy insulinowe, certolizumab ]

Powiązane tematy z artykułem: certolizumab łokieć golfisty Pompy insulinowe