wlókna trzewno-ruchowe

Wszystko to razem stanowi wystarczający powód, aby nerwowi temu poświęcić nieco więcej miejsca. N. błędny jest nerwem II i następnych łuków skrzelowych właściwych, a ponadto przewodu pokarmowego i z tego tytułu występuje u ryb pod postacią -pnia skrzelowo-jelitowego (truncus branchio-inteetinalis). Tak bliski związek z układem trzewnym wypowiada się w tym, iż n. X jest obficie zaopatrzony we włókna trzewno-ruchowe i trzewno-czuciowe, natomiast część somatyczna tego nerwu sprowadza się do b. nielicznych włókien somatyczno-czuciowych (tzw. – ramus auricularis n. vagij ). Ponieważ włókna trzewno-ruchowe podlegają porażającemu wpływowi atropiny, zaliczamy je zatem do układu przywspółczulnego. Wszystko to posiada znaczenie nie tylko czysto morfologiczne, ale w równej mierze fizjologiczne i kliniczne. N. błędny opuszcza zamózgowie (myelencephaion) w bezpośrednim sąsiedztwie II. IX (n. vagoglossopharyngeus), po czym podąża do otworu poszarpanego tylnego, a opuściwszy w ten sposób jamę czaszkową tworzy – zwój jarzmowy (gn. jugulare), pod którym widnieje niekiedy – zwój węzłowaty (gn. nodosum). [przypisy: ranking ośrodków leczenia uzależnień, laparoskopia endometrioza, alkoholizm ]

skurcz toniczny zwacza

W każdej z tych gałązek ruchowych znajdują się ponadto drobne ilości włókien czuciowych, kończących się w receptorach czucia mięśniowego, zwanych – wrzecionami mięśniowymi. Dzięki obecności owych wrzecion ssak jest doskonale poinformowany o sile skurczu swych mięśni żwaczowych. Powyższa uwaga odnosi się, oczywiście, i do wszystkich innych mięśni ciała. Wszystkie gałązki ruchowe n. żuchwowego bywają ujmowane wspólną nazwą – n. żuciowego (n. masticatorius ). Jak łatwo się domyślić, n. żuciowy ma związek z mięśniami, służącymi do miażdżenia i rozcierania pokarmu. W przypadkach szczękościsku (trismus) podnieta, wychodząca np. z jednego z zębów, powoduje drogą odruchową skurcz toniczny żwacza. Łańcuch odruchowy tej reakcji mięśniowej przedstawia się następująco: odontoblasty lub ozębna -+ gałązki zębowe 11. podoczodołowego -+ n. podoczodołowy -+ n. szczękowy -+ zwój półksiężycowaty Gassera -+ jądra czuciowe n. V -+ jądro ruchowe n. V -+ część ruchowa n. V (pars motoria) -+ n. żuchwowy -+ n. żuciowy -+ umięśnienie żwaczowe. [patrz też: endometrioza leczenie, leczenie bólu, ośrodek terapii uzależnień ]