wlókna trzewno-ruchowe

Wszystko to razem stanowi wystarczający powód, aby nerwowi temu poświęcić nieco więcej miejsca. N. błędny jest nerwem II i następnych łuków skrzelowych właściwych, a ponadto przewodu pokarmowego i z tego tytułu występuje u ryb pod postacią -pnia skrzelowo-jelitowego (truncus branchio-inteetinalis). Tak bliski związek z układem trzewnym wypowiada się w tym, iż n. X jest obficie zaopatrzony we włókna trzewno-ruchowe i trzewno-czuciowe, natomiast część somatyczna tego nerwu sprowadza się do b. nielicznych włókien somatyczno-czuciowych (tzw. – ramus auricularis n. vagij ). Ponieważ włókna trzewno-ruchowe podlegają porażającemu wpływowi atropiny, zaliczamy je zatem do układu przywspółczulnego. Wszystko to posiada znaczenie nie tylko czysto morfologiczne, ale w równej mierze fizjologiczne i kliniczne. N. błędny opuszcza zamózgowie (myelencephaion) w bezpośrednim sąsiedztwie II. IX (n. vagoglossopharyngeus), po czym podąża do otworu poszarpanego tylnego, a opuściwszy w ten sposób jamę czaszkową tworzy – zwój jarzmowy (gn. jugulare), pod którym widnieje niekiedy – zwój węzłowaty (gn. nodosum). [przypisy: oaza wschowa, przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz, przeglądarka nfz ]

Powiązane tematy z artykułem: oaza wschowa przeglądarka nfz przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz