Wpływ terapii genowej na funkcję wzrokową w wrodzonej amaurozie Lebera cd

Punkt końcowy dla skuteczności u każdego pacjenta określono jako poprawę funkcji wzrokowej, która była większa niż różnica między testem a testem powtórnym dla każdej techniki. Test odpowiedzi immunologicznej i wykrywanie rozsianego zrekombinowanego wirusa związanego z adenowirusami opisano w Dodatku Dodatkowym. Rekombinowany wirus związany z adenowcem i dostarczanie podsiatkówkowe
Wektor tgAAG76 jest rekombinowanym wektorem wirusowym adenowirusowym o serotypie 2. Wektor zawiera ludzką sekwencję kodującą RPE65 kierowaną przez fragment 1400-bp ludzkiego promotora RPE65 i zakończoną przez bydlęce miejsce poliadenylacji hormonu wzrostu, jak opisano w innym miejscu. Wektor został wyprodukowany przez Targeted Genetics Corporation zgodnie z wytycznymi Good Manufacturing Practice z użyciem linii komórek pakujących B50, 23 hybrydowego wektora wahadłowego adenowirusa-adenowirusa zawierającego genom wektora tgAAG76 i wirusa pomocniczego adenowirusa 5. Wektor wypełniono zbuforowanym roztworem soli fizjologicznej przy mianie x 1011 cząstek wektora na mililitr i zamrożono w porcjach po ml w temperaturze -70 ° C.
Pacjenci 1, 2 i 3 przeszli operację odpowiednio 7 lutego, 25 kwietnia i 11 lipca 2007 roku. Po trzypunktowej witrektomii, podaliśmy do ml rekombinowanego wektora związanego z adenowirusami za pomocą kaniuli podsiatkówkowej (de Juan, Synergetics) do podsiatkówkowej przestrzeni jednego oka, obejmującej do jednej trzeciej całego obszaru siatkówki, w tym plamki żółtej. Aby zmniejszyć możliwość klinicznie znaczącego stanu zapalnego wewnątrzgałkowego, pacjenci otrzymywali 5-tygodniowy cykl doustnego podawania prednizolonu, w dawce dziennej 0,5 mg na kilogram masy ciała przez tydzień przed podaniem wektora, mg na kilogram dla pierwszego tydzień po podaniu, 0,5 mg na kilogram w drugim tygodniu, 0,25 mg na kilogram w trzecim tygodniu i 0,125 mg na kilogram w czwartym tygodniu. Pacjenci otrzymywali betametazon i cefuroksym podspojnikowo po zakończeniu operacji i miejscowym leczeniu 0,5% chloramfenikolem cztery razy dziennie przez 7 dni, 0,1% deksametazonu cztery razy dziennie przez 4 tygodnie i 1% atropiną dwa razy dziennie przez 7 dni po operacji. Wykonaliśmy badanie kliniczne, zdjęcie dna oka i tomografię koherentną oka (Stratus OCT, Carl Zeiss Meditec) w częstych odstępach czasu we wczesnym okresie pooperacyjnym w celu monitorowania ponownego założenia siatkówki i identyfikacji jakiegokolwiek zapalenia wewnątrzgałkowego.
Wyniki
Każdy pacjent miał słabą widoczność lub brak widzenia w słabym świetle od najmłodszych lat, ale zachował pewne ograniczone funkcje wzrokowe w dobrych warunkach oświetleniowych. Wybraliśmy tych pacjentów, ponieważ zachowali oni ograniczony stopień rezydualnej funkcji siatkówki pomimo zaawansowanego zwyrodnienia siatkówki i dlatego można oczekiwać, że skorzystają z interwencji.
Ryc. 1. Ryc. 1. Obrazy dna i grudek przed i po zabiegu eksperymentalnym. W panelu A fotografie dna oka pokazują wygląd siatkówki u każdego pacjenta przed podaniem wektora (przed operacją), natychmiast po podskórnym wstrzyknięciu wektora (podczas operacji) oraz po dniu i 4 miesiącach po operacji. Miejsce wstrzyknięcia wektora oznaczone jest białymi strzałkami (patrz wideo)
[podobne: nerw błędny podrażnienie, nfz przeglądarka, alpharec ]

Powiązane tematy z artykułem: alpharec nerw błędny podrażnienie nfz przeglądarka