Wyniki PCI w szpitalach z lub bez kardiochirurgii na miejscu AD 2

Sugerowano ponadto, że biorąc pod uwagę stosunkowo niewielką liczbę pierwotnych procedur PCI w niektórych szpitalach, dodanie innych procedur PCI (w tym planowej PCI i PCI w przypadku ostrych zespołów wieńcowych bez uniesienia odcinka ST) może pomóc w utrzymaniu i poprawie tych programów. Ponadto, poprzednie badania wykazały, że u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi, prezentującymi centra bez żadnej rewaskularyzacji, odpowiednie zastosowanie PCI i CABG jest ograniczone, a wyniki są suboptymalne.5-7 Rozszerzenie możliwości PCI na takie szpitale mogłoby poprawić dostęp do odpowiednia opieka, szczególnie w obszarach, gdzie rekrutacja i utrzymanie kardiologów może być trudna8, a możliwości leczenia pacjentów są ograniczone.
Zespół projektu Cardiovascular Patient Outcomes Research (CPORT) Non-Primary PCI (CPORT-E) został zaprojektowany, aby pomóc rozwiązać te problemy. CPORT-E było randomizowanym badaniem antynarkotykowym, w którym porównano wyniki zabiegów PCI (z wyjątkiem pierwotnej PCI) w szpitalach z osobami bez kardiochirurgii na miejscu.
Metody
Projekt badania i nadzór
Badanie CPORT-E zostało zaprojektowane przez przewodniczącego badania i komitet ds. Rozwoju protokołu i zostało sfinansowane ze wsparcia finansowego udzielonego przez uczestniczące strony na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa oraz poprzez wsparcie rzeczowe, które obejmowało zapewnienie lokalnych koordynatorów badań w każdym miejscu. Nie było wsparcia ze strony twórców sprzętu wykorzystywanego w laboratoriach cewnikowania lub urządzeń używanych do PCI. Protokół został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję recenzentów każdego szpitala uczestniczącego i kolegium recenzentów Johns Hopkins. Dane zostały zebrane przez lokalnych koordynatorów badań, przeanalizowanych pod kątem dokładności przez koordynatorów centralnych badań w Johns Hopkins i przeanalizowanych przez autorów. Autorzy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność danych oraz analizę i za wierność tego raportu w protokole próbnym, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Uczestnicy testów
Pacjenci byli uprawnieni do udziału w badaniu, jeśli przedstawili cewnikowanie serca w jednym z 60 uczestniczących szpitali bez kardiochirurgii na miejscu w 10 stanach USA (Maryland, New Jersey, Pensylwania, Ohio, Georgia, Teksas, Karolina Północna, Illinois Oregon i Alabama). W okresie próbnym pacjenci, którzy nie zostali poddani randomizacji, niezależnie od tego, czy spełnili kryteria włączenia do badania, zostali włączeni do rejestru, który zarejestrował ograniczony zestaw danych, który wykluczał identyfikację informacji prywatnych.
Pacjenci w wieku 18 lat i starsi ze stabilną chorobą wieńcową lub ostrym zespołem wieńcowym zostali włączeni do badania
[patrz też: ekstruzja ortodontyczna, panorama przęsławice, nfz przeglądarka ]

Powiązane tematy z artykułem: ekstruzja ortodontyczna nfz przeglądarka panorama przęsławice