10-letnie wyniki po monitorowaniu, chirurgii lub radioterapii w przypadku miejscowego raka prostaty ad 6

Przeżycie specyficzne dla raka prostaty wynosiło co najmniej 98,8% we wszystkich grupach i nie było znaczącej różnicy między trzema randomizowanymi grupami (P = 0,48 w teście log-rank). Współczynniki zagrożenia dla śmierci specyficznej dla raka gruczołu krokowego były następujące: 0,51 (95% CI, 0,15 do 1,69) dla porównania grupy radioterapii z grupą aktywnego monitorowania; 0,80 (95% CI, 0,22 do 2,99) dla porównania grupy radioterapii z grupą operacyjną; i 0,63 (95% CI, 0,21 do 1,93) dla porównania grupy chirurgicznej z grupą aktywnego monitorowania. Nie było dowodów na to, że różnice między grupami pod względem umieralności na raka prostaty różniły się w zależności od wieku, poziomu PSA, wyniku Gleasona lub stadium klinicznego (Tabela 2). Zgony z dowolnej przyczyny rozkładały się równomiernie na grupy leczone (P = 0,87 według testu wiarygodności) (Tabela i Tabela S3 w dodatkowym dodatku), chociaż przedziały ufności dla współczynników ryzyka były szerokie i dlatego nie zapewniały silnych dowód równoważności między grupami (tabela S1 w dodatkowym dodatku). Szczegóły dotyczące mężczyzn, którzy zmarli na raka prostaty, podano w tabeli S4 w dodatkowym dodatku. Postęp choroby
W sumie 204 mężczyzn miało progresję choroby, w tym przerzuty (tabela i figura 3B). Częstość występowania była wyższa w grupie aktywnego monitorowania niż w grupie operacyjnej i radioterapii (112 mężczyzn w grupie aktywnego monitorowania, 46 w grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu i 46 w grupie otrzymującej radioterapię, p <0,001 dla ogólnego porównania). Dowody progresji choroby obejmowały obecność przerzutów (33 mężczyzn w grupie aktywnego monitorowania, 13 w grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu i 16 w grupie otrzymującej radioterapię, P = 0,004 w przypadku ogólnego porównania), kliniczną chorobę T3 lub T4 (79 mężczyzn w grupa aktywnego monitorowania, 24 w grupie chirurgicznej i 21 w grupie radioterapii) oraz inicjacja długoterminowej terapii deprywacji androgenów (47 mężczyzn w grupie aktywnego monitorowania, 26 w grupie poddanej zabiegowi chirurgicznemu i 30 w grupie grupa radioterapii), z dowodem na więcej niż jedno kryterium dla niektórych mężczyzn.
Komplikacje leczenia
Nie było zgonów związanych z operacją; 9 mężczyzn miało zdarzenia zakrzepowo-zatorowe lub sercowo-naczyniowe, 14 wymagało transfuzji więcej niż 3 jednostek krwi, miało uszkodzenie odbytnicy i 9 wymagało interwencji w przypadku problemów zespolenia. W ciągu 90 dni po zakończeniu radioterapii wystąpiły 3 zgony niezwiązane z rakiem prostaty.
Numery potrzebne do leczenia
Na podstawie naszych wyników oszacowaliśmy, że 27 mężczyzn będzie wymagało leczenia prostatektomią zamiast aktywnego monitorowania w celu uniknięcia pacjenta z chorobą przerzutową, a 33 mężczyzn będzie musiało być leczonych radioterapią, zamiast biernego monitorowania, aby uniknąć pacjent z przerzutami. W sumie 9 mężczyzn musiałoby być leczonych prostatektomią lub radioterapią, aby uniknąć pacjenta z postępem klinicznym.
Analizy wrażliwości
Przeprowadziliśmy analizy wrażliwości, które wykluczały mężczyzn, którzy zostali zwerbowani podczas fazy studium wykonalności lub które obejmowały zgony, które zostały uznane za prawdopodobnie spowodowane rakiem prostaty. Odkrycia były podobne do wyników analizy pierwotnej.
Dyskusja
Próba ProtecT została zaprojektowana w celu oceny skuteczności trzech głównych współczesnych metod leczenia w celu zmniejszenia śmiertelności z powodu raka prostaty i poprawy wyników klinicznych u mężczyzn z wykrytą klinicznie chorobą PSA
[hasła pokrewne: ekstruzja ortodontyczna, panorama przęsławice, przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz ]

Powiązane tematy z artykułem: ekstruzja ortodontyczna panorama przęsławice przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz