Automatyzm ruchowy zoladka

Automatyzm ruchowy żołądka pozostaje również, jak wiadomo, pod kontrolą ułd. współczulnego za pośrednictwem – n. trzewnego (n. splanchnicue). Włókna wydzielnicze n. X zdają się zwiększać wytwarzanie proteaz żołądkowych (pepsyny, a u osobników młodych – chymozyny), oraz kathepsyny utkania żołądkowego. Znaczenie włókien trzewno-czuciowych nie jest wyjaśnione w wielu punktach. 14) – Gałązki jelitowe 15) – Gałązki trzustkowe (rr. pancrearici) posiadają wpływ pobudzający na wytwarzanie fermentów trzustkowych oraz hormonu – insuliny. 16) – Gałązki wątrobie (rr. hepatici) odchodzą od splotu żołądkowego i przenikają do wnęki wątrobnej za pośrednictwem więz. wątrobo-dwunastniczego (lig. Hepatoduodenalejo). Część włókien kończy się w miąższu wątroby, pozostałe udają się do ścian pęcherzyka żółciowego. Wpływ n. X na wątrobę wyraża się, między innymi, zwiększeniem zawartości glikogenu. 17) -Gałązka splotu słonecznego (r. plexus solaris) zawiera prawdopodobnie włókna, które udają się do nerek i do nadnerczy za pośrednictwem współczulnego splotu trzewnego . 11. N. dodatkowy (n. Xl. ; n. accessorius Willisi) jest w gruncie rzeczy usamodzielnioną gałęzią n. błędnego, usamoistnioną dopiero u Owodniowców. [przypisy: alpharec, interpromex, półpasiec na głowie ]

Powiązane tematy z artykułem: alpharec interpromex półpasiec na głowie