Biwalirudyna podczas pierwotnej PCI w ostrym zawale mięśnia sercowego cd

Randomizacja, strategia zarządzania i działania następcze po 30 dniach. Dwóch dodatkowych pacjentów, którzy nie wyrazili pisemnej zgody, zostało losowo przydzielonych do biwalirudyny, ale badanego leku nie podawano i nie zbierano danych dla tych pacjentów. Po arteriografii wieńcowej przeprowadzono drugą rundę randomizacji, z kwalifikowanymi pacjentami wyznaczonymi do przyjęcia stentu uwalniającego paklitaksel lub stentu z gołego metalu (nie pokazano). Wyniki tej randomizacji pozostają zaślepione. CABG oznacza pomostowanie aortalno-wieńcowe, glikoproteinę GP, przezskórną interwencję wieńcową PCI i zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST STI. Pacjenci zostali losowo przydzieleni, w sposób otwarty i w stosunku 1: 1, do leczenia niefrakcjonowaną heparyną z inhibitorem glikoproteiny IIb / IIIa (grupa kontrolna) lub do leczenia samą biwalirudyną (Figura 1). Heparynę podawano jako dożylny bolus 60 IU na kilogram masy ciała, a kolejne bolusy były ukierunkowane na aktywowany czas krzepnięcia 200 do 250 sekund. Biwalirudynę podawano jako dożylny bolus 0,75 mg na kilogram, a następnie wlew 1,75 mg na kilogram na godzinę. W przypadku podania heparyny pacjentowi z grupy biwalirudyny, biwalirudynę rozpoczęto 30 minut później, ale we wszystkich przypadkach przed PCI. Oba leki przeciwtrombinowe przerwano, zgodnie z protokołem, po zakończeniu angiografii lub PCI, ale można je było kontynuować w małych dawkach, jeśli były wskazane klinicznie. Inhibitor glikoproteiny Ilb / IIIa podawano przed PCI wszystkim pacjentom w grupie kontrolnej, ale podawano go w grupie biwalirudyny tylko u pacjentów bez zmiany przepływu lub z wielkim skrzepliną po PCI. Albo abciximab (bolus 0,25 mg na kilogram, a następnie infuzja 0,125 .g na kilogram na minutę, maksymalna dawka 10 .g na minutę) lub eptifibatyd podwójny bolus (bolus 180 .g na kilogram, a następnie wlew 2,0 .g za kilogram na minutę, z drugą bolusą podawaną 10 minut po pierwszej, bez określonej maksymalnej dawki), dostosowanej do zaburzeń czynności nerek zgodnie z etykietą, było dozwolone według uznania badacza i kontynuowano przez 12 godzin (abciximab) lub 12 do 18 godzin (eptifibatyd).
Aspiryna (324 mg podawane doustnie lub 500 mg podawane dożylnie) była podawana w izbie przyjęć, po czym od 300 do 325 mg podawano doustnie codziennie podczas hospitalizacji, a od 75 do 81 mg każdego dnia później w nieskończoność. Dawkę nasycającą klopidogrelu (300 mg lub 600 mg, według uznania badacza) lub tiklopidynę (500 mg), w przypadku uczulenia na klopidogrel, podano przed cewnikowaniem, a następnie 75 mg doustnie każdego dnia o co najmniej 6 miesięcy (zalecany rok lub dłużej).
Randomizacja telefoniczna została przeprowadzona przy użyciu skomputeryzowanego, interaktywnego systemu odpowiedzi głosowej i dynamicznego (minimalizującego) schematu alokacji, który równoważył zadania związane z podawaniem heparyny przed randomizacją; podawanie 300 mg lub 600 mg klopidogrelu lub 500 mg tiklopidyny przed cewnikowaniem; planowane podawanie abcyksymabu lub eptifibatydu pacjentom przypisanym do grupy kontrolnej; oraz lokalizację miejsca badania (w Stanach Zjednoczonych lub poza Stanami Zjednoczonymi).
Awaryjna angiografia wieńcowa z lewarową wentylacją wykonano po randomizacji, po której następowała segregacja według uznania lekarza, PCI, pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG) lub postępowanie medyczne, jak opisano powyżej.3 Po przywróceniu drożności w zawale -związany statek, kwalifikujący się pacjenci zostali losowo przydzieleni ponownie, w stosunku 3: 1, do stentów uwalniających paklitaksel (TAXUS Express, 2 Boston Scientific) lub niepowlekanych, gołych metalowych stentów, które miały identyczny wygląd (Express, 2 Boston Scientific )
[patrz też: podrażnienie nerwu błędnego, przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz, szpital biziela urologia ]

Powiązane tematy z artykułem: podrażnienie nerwu błędnego przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz szpital biziela urologia