charakter nerwów czuciowych

W obrębie przewodu żuchwowego odrywa się od n. zębodołowego pewna ilość gałązek, które u podstaw korzeni zębowych tworzą – splot zębowy dolny (plexus dentalis inf. ). Od splotu tego odchodzą – n n. dziąsłowe(nn. gingivales) i – n n. zębowe (nn. dentales), udające się do poszczególnych zębów żuchwy. Dalsze zachowanie się tych nerwów całkowicie przypomina układ stosunków na obszarze szczęki. Wszystkie powyższe gałązki posiadają, oczywiście, charakter nerwów czuciowych, jest jednak jedna gałązka n. zębodołowego dolnego, posiadająca wszystkie cechy nerwu ruchowego. Gałązką tą jest – n. żuchwowo-gnykowy, odrywający się od n. zębodołowego dolnego tuż przed wejściem jego do przewodu żuchwowego, a który unerwia m. żuchwowo-gnykowy oraz brzusiec przedni m. dwubrzuścowego (p. miologia). 7. – N. językowy (n. tingualis) jest gałęzią n. żuchwowego, zbierającą podniety z receptorów dotykowych błony śluzowej języka i okolicy podjęzykowej, a ponadto stanowi ważny tor, który zapożyczają sobie włókna smakowe i wydzielnicze n. twarzowego (n. VII), aby dotrzeć tą drogą do ślinianki podżuchwowej i podjęzykowej oraz do chemoreceptorów języka. [więcej w: leczenie przeglądarka nfzu, ekstruzja ortodontyczna, przeglądarka nfz ]

Powiązane tematy z artykułem: alpharec ekstruzja ortodontyczna przeglądarka nfz