jednostka nerwowa samoistna

Wbrew ustalonej tradycji, 11. pośredni będzie tutaj przedstawiony jako. jednostka nerwowa samoistna, N. twarzowy opuszcza przewód twarzowy otworem rylcowo-sutkowym (for. stylomastoideum), po czym dzieli się na szereg gałęzi wtórnych, którymi są: 1. – N. uszny tylny (n. auricularis post. ), unerwiający mm. małżowinowe tylne, a ponadto zespalający się z gałązkami I i II nn. szyjnych, z którymi tworzy razem splot uszny tylny (plexus auricuiaris post. ), 2. – N. dwubrzuścowy (n. digastricus) zaopatruje brzusiec tylny m. dwubrzuścowego (przedni brzusiec jest unerwiony przez V), m. rykowo-gnykowy albo też m. jarzmowo-gnykowy. 3. – Gałąź szyjna (ramus colli n. V II) udaj e się do m. szerokiego szyi i do m. zwieracza szyi. [hasła pokrewne: kurzyca opole, rtg zębów, panorama przęsławice ]

Powiązane tematy z artykułem: kurzyca opole panorama przęsławice rtg zębów