Kolektywna dynamika palenia w dużej sieci społecznej ad 5

Słupki błędów w obu panelach pokazują 95% przedziały ufności na podstawie 1000 symulacji. Aby przeliczyć mile na kilometry, pomnożyć przez 1,6. Oba panele wykluczają sąsiada i więzy współpracowników. Rysunek 2A bardziej formalnie opisuje klastry w obrębie całej sieci, a na rycinie 2B scharakteryzowano wpływ odległości geograficznej między podmiotami i kontaktami (patrz poniżej). We wszystkich badaniach przeciętne ryzyko palenia wśród osób kontaktowych, które były powiązane z osobą palącą (w pewnym stopniu separacji) było o 61% wyższe w obserwowanej sieci niż w losowej sieci. Ryzyko bycia palaczem było również o 29% wyższe dla kontaktów kontaktowych (przy dwóch stopniach separacji) i o 11% wyższe dla styków kontaktów kontaktów (przy trzech stopniach separacji). Przy czwartym stopniu separacji nie ma nadmiaru związku między zachowaniem palacza przez osobę a zachowaniem palacza przez kontakt. W związku z tym zasięg klastrów palenia wynosił średnio trzy stopnie. Czynniki społeczno-ekonomiczne nie wydają się wyjaśniać tego grupowania (patrz Dodatek dodatkowy).
Rysunek 3. Rysunek 3. Wielkość klastra i centralność palaczy w czasie. Panel A pokazuje, że palacze pozostawali w grupach ściśle zwartych, nawet jeśli częstość palenia tytoniu gwałtownie spadła. Marginalni palacze nie opuszczali grup palących; zamiast tego całe klastry przestały palić, a klastry nie utrzymywały swojego poprzedniego rozmiaru. Wzór w rozmiarze klastra palaczy, który byłby obserwowany, gdyby palacze wypadali pojedynczo losowo w sieci, jest wskazywany przez dolną linię. Panel B pokazuje punkt odniesienia w funkcji wektora własnego na każdym badaniu dla osób palących i niepalących. Chociaż centralne miejsce osób niepalących pozostawało w miarę stabilne we wszystkich badaniach, palacze stawali się coraz mniej centralnym i bardziej peryferyjnym w sieci społecznej. Pręty w obu panelach pokazują 95% przedziały ufności. W panelu A przedziały ufności są zbyt małe, aby je zobaczyć (największa jest nieco większa niż wysokość ciemnych kwadratów). Oba panele wykluczają sąsiada i więzy współpracowników.
Na rysunku 3A pokazano, jak zmieniał się z upływem czasu średni rozmiar w pełni połączonej grupy palaczy. Pokazuje również średnią wielkość tych klastrów, która byłaby obserwowana, gdybyśmy utrzymywali topologię sieci i rozpowszechnienie palenia tak samo, a następnie losowo ponownie przypisywali badanych do palaczy lub osób niepalących. Obserwowane rozmiary klastra były znacznie większe niż te oczekiwane z powodu przypadku i pozostawały względnie stabilne w porównaniu z przypadkowymi sieciami, które zmniejszyły się gwałtownie, gdy rozpowszechnienie zmniejszyło się. Dane te dostarczają dowodów sugerujących, że ludzie nie stopniowo zaprzestają palenia na obrzeżach skupisk palaczy. Zamiast tego okazuje się, że całe skupiska połączonych palaczy stają się niepalącymi, powodując, że średnia wielkość klastra pozostaje wysoka nawet przy ogólnej spadkowości rozpowszechnienia (patrz także animacja).
Co więcej, rysunek 3B wskazuje, że zaobserwowana centralność palaczy zmniejszyła się w ciągu 32 lat: palacze byli coraz bardziej peryferyjni w obrębie sieci, a osoby niepalące postępowały stopniowo bardziej centralnie. Aby ocenić, czy zmiana ta może być spowodowana wyższą śmiertelnością wśród palaczy, skutkującą zerwaniem powiązań między palącymi, ograniczyliśmy analizę do osób, które przeżyły w trakcie badania; wyniki były prawie identyczne (patrz Dodatek dodatkowy)
[hasła pokrewne: nfz przeglądarka, dda cechy osobowości, alpharec ]

Powiązane tematy z artykułem: alpharec dda cechy osobowości nfz przeglądarka