Kolektywna dynamika palenia w dużej sieci społecznej ad 7

Status edukacyjny również wydaje się odgrywać ważną rolę w peryferyzacji. W ciągu 32 lat luka między palącymi i niepalącymi była większa dla osób o wysokim poziomie wykształcenia niż dla osób o niskim poziomie wykształcenia (patrz Dodatek Uzupełniający). Dane te dostarczają dowodów sugerujących, że osoby wykształcone doświadczają większej marginalizacji społecznej z powodu palenia niż osoby mniej wykształcone. Wśród par współpracowników efekt zaprzestania palenia przez jedną osobę nie był na ogół istotnym czynnikiem w zaprzestaniu palenia przez inną osobę. Jednak większość naszych obserwacji opierała się na współpracownikach w dużych firmach, którzy być może nie znali się nawzajem. Gdy ograniczyliśmy analizy do mniejszych firm (z maksymalnie sześcioma pracownikami uczestniczącymi w badaniu Framingham Heart Study), stwierdziliśmy, że zaprzestanie palenia przez współpracownika zwiększyło prawdopodobieństwo rzucenia palenia przez podmiot o 34% (95% CI, 5 do 56). Co więcej, efekt stał się silniejszy, gdy wielkość firmy zmniejszyła się, jak można się było spodziewać, ponieważ jest bardziej prawdopodobne, że badani znali się nawzajem.
W przypadku par małżeńskich, gdy jeden z małżonków przestał palić, drugi z małżonków miał 67% (95% CI, 59-73), a więc rzadziej palił; mężowie i żony podobnie się do siebie odnosili. Wśród rodzeństwa zaprzestanie palenia przez jednego z rodzeństwa zwiększyło szansę na rzucenie palenia o 25% (95% CI, 14 do 35). Zachowanie palaczy przez najbliższych sąsiadów nie miało wpływu na zachowanie osób palących tytoniu.
Zbadaliśmy możliwe znaczenie szeregu innych czynników w dodatkowych modelach, w tym rozmiar grup członków rodziny i przyjaciół, rozpowszechnienie palenia w miejscu pracy podmiotu oraz prestiż zawodowy badanych. Związek pomiędzy paleniem zachowań kontaktów i podmiotów pozostał podobny do powyższych wyników (zob. Dodatek Uzupełniający).
Przeanalizowaliśmy również wpływ odległości geograficznej między podmiotami i kontaktami na powyższe asocjacje i stwierdziliśmy, że odległość nie zmienia intensywności wpływu zachowania palenia tytoniu na zachowanie podmiotu. Oznacza to, że palenie tytoniu było powiązane między podmiotami i ich kontaktami, niezależnie od tego, jak daleko od siebie były geograficznie (rysunek 2B).
Na koniec zbadaliśmy rozprzestrzenianie się różnych poziomów lub intensywności palenia, zmieniając kategoryzację palacza w naszych modelach od osób, które palą co najmniej papierosa dziennie (codzienne palenie) do tych, którzy palili co najmniej 5 papierosów (palenie umiarkowane) lub 20 papierosów (ciężkie palenie). Związek zachowań związanych z paleniem między rodzeństwem i małżonkami pozostawał silnie istotny na wszystkich poziomach intensywności. Jednak stowarzyszenie przestało być znaczące między przyjaciółmi o intensywnych paleniu tytoniu, a także przestało być znaczące między współpracownikami o intensywności zarówno umiarkowanej, jak i ciężkiej (patrz Dodatek dodatkowy). W związku z tym okazało się, że ani przyjaciele, ani współpracownicy nie wpływają na intensywne palenie tytoniu, podobnie jak palenie na co dzień.
Dyskusja
Wydaje się, że zaprzestanie palenia tytoniu u osoby w stosunku do osoby stanowiło czynnik spadku liczby osób palących na skutek palenia w ciągu ostatnich dziesięcioleci.
[przypisy: półpasiec na głowie, oaza wschowa, szpital biziela urologia ]

Powiązane tematy z artykułem: oaza wschowa półpasiec na głowie szpital biziela urologia