Napędzana ognistą śmiercią – tragedia samospalenia w Afganistanie

Afganistan, kraj z 32 milionami mieszkańców, od 30 lat jest zaangażowany w ciągły konflikt. Ta niestabilność i niepewność doprowadziły do surowego klimatu gospodarczego i bardzo niskiej oczekiwanej długości życia. Ponad połowa osób w Afganistanie żyje w ubóstwie, a 40% dorosłej siły roboczej pozostaje bez pracy. Średnia długość życia wynosi 44 lata, a roczna śmiertelność wynosi 20 na 1000 mieszkańców.1 Sytuacja w Afganistanie była poważna od ponad pokolenia. Od lat 80. XX wieku kraj przetrwał okupację sowiecką, wojnę domową, rządy talibów (co oznacza ograniczenia w zakresie edukacji i zatrudnienia kobiet) oraz wojnę ze Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami. Jednak w 2001 r. Powstał demokratyczny rząd, który od tego czasu podpisał międzynarodowe konwencje i opracował politykę federalną, mającą na celu poprawę zdrowia i praw człowieka, w szczególności kobiet i dziewcząt. W 2001 r. Afganistan podpisał umowę z Bonn, demonstrując zobowiązanie do ustanowienia w pełni reprezentatywnego rządu wrażliwego na problemy dotykające kobiety. W 2003 r. Kraj ratyfikował Konwencję w sprawie Likwidacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW), aw 2004 r. Podpisał Deklarację Milenijną mającą na celu promowanie równości płci i poprawę zdrowia matek i dzieci. Również w 2004 r. Została podpisana konstytucja afgańska, przyznająca kobietom pełne obywatelstwo, z prawami i obowiązkami równymi mężczyznom. W 2005 r. Afganistan podpisał Protokół w sprawie likwidacji przymusowych małżeństw i małżeństw dzieci, aw 2006 r. Przedstawił Narodową Strategię Rozwoju Afganistanu, w której jako cele postawiono eliminację dyskryminacji kobiet i promowanie kobiet na stanowiskach kierowniczych. Dziś kobiety stanowią 27% Zgromadzenia Narodowego w Afganistanie. Niestety, zobowiązania i wysiłki nie wydają się przekładać na bezpieczniejsze i zdrowsze warunki dla afgańskich kobiet i dziewcząt. Fundusz Rozwoju Narodów Zjednoczonych ds. Kobiet informuje, że 70-80% kobiet afgańskich jest zmuszanych do zawarcia małżeństwa, a 57% jest małżeństwem przed ukończeniem 16 lat; 84% kobiet to analfabeci w porównaniu z 69% mężczyzn, a kobiety kończą szkołę podstawową o połowę mniej niż mężczyźni.2 Afgańskie kobiety mają współczynnik dzietności 7,5 urodzeń na matkę, 3 i wykwalifikowaną opiekunkę tylko 14% urodzeń, 2,3 śmiertelność matek w tym kraju jest drugą najwyższą na świecie2. Chociaż nie ma wiarygodnych statystyk dotyczących rozpowszechnienia przemocy seksualnej lub fizycznej wobec kobiet w Afganistanie, dostępne wskaźniki sugerują, że jest to poważny problem , głównie popełnianych przez mężów i teściów. Ponadto coraz częściej dostrzegamy kolejną pokrewną tragedię wśród afgańskich dziewcząt i kobiet: samopodpalenie.
Samospalenie jest aktem palenia się jako środka samobójczego. Chociaż wiarygodne dane na temat zakresu tej praktyki są trudne do uzyskania w Afganistanie i gdzie indziej, istnieją oznaki, że samopodpalenie zachodzi w zauważalnym i stałym tempie. W 2004 r., W odpowiedzi na wyraźny wzrost liczby przypadków samospalenia w tym kraju, rząd Afganistanu, Niezależna Komisja Afganistanu Afganistanu (AIHRC) i Misja Pomocy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Afganistanie przeprowadziły oddzielne przeglądy zidentyfikowanych przypadków, aby spróbować określić, dlaczego praktyka miała miejsce
[więcej w: ekstruzja ortodontyczna, przeglądarka skierowań sanatoryjnych, usuwanie naczynek kraków ]

Powiązane tematy z artykułem: ekstruzja ortodontyczna przeglądarka skierowań sanatoryjnych usuwanie naczynek kraków