Nerw odwodzacy

Nerw odwodzący (n. Vi; n. abducens) jest nerwem somatyczno-ruchowym zamózgowia, unerwiającym tylko. jeden mięsień zewnętrzny gałki oka, tj. m. prosty oka boczny (m. rectus oculi lat. ). N. odwodzący ro. zpo. czyna się w – jądrze n. odwodzącego (nucleus n. abduoentis), lezącym w głębi dna IV komory. Po wyjściu z mózgowia, n. VI opuszcza jamę czaszkową przez szczelinę oczodołową i w ten sposób dostaje się do. oczodołu, gdzie kończy się w m. prostym oka bocznym, a ponadto oddaj e niewielką gałązkę do wciągacza gałki ocznej (retractor bulbi). Uwaga. Streszczając nasze wiadomości o unerwieniu mięśni somatycznych gałki ocznej powiemy, że są one zaopatrzone W trzy nerwy czaszkowe: Ul, IV i VI, pod względem swej budowy i znaczenia przypominające budowę korzonków brzusznych nn. rdzeniowych. [więcej w: centrum medyczne scanmed multimedis, nfz przeglądarka, interpromex ]

Powiązane tematy z artykułem: centrum medyczne scanmed multimedis interpromex nfz przeglądarka