Od tego splotu kieruja sie wlókna

Od tego splotu kierują się włókna n. X do wnętrza ścian serca, gdzie wchodzą w łączność ze – splotem wewnąrzsercowym (plexus intracardiacus), również zaopatrzonym w komórki zwoj owe, po czym kończą się, głównie w – węźle zatokowym Keatha, a częściowo i w – węźle przedsionkowo-komorowym Aschoffa-Tawary, wywierając wpływ na układ przewodniczy serca. Wpływ ten wyraża się w utrudnieniu przewodnictwa bodźców, powstających w węźle zatokowym i kierujących się wzdłuż pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa do komór sercowych. W wyniku takiego utrudnienia przewodnictwa n. błędny posiada w tym samym stopniu charakter n. hamującego i oszczędzającego działalność serca (lejce), w jakim ukł. współczulny jest układem popędzającym (bat) i natężającym pracę serca. Nn. sercowe n. X posiadają poza włóknami trzewno-ruchowymi również włókna trzewno-czuciowe, przekazujące do jąder czuciowych n. błędnego podniety, które powstają zarówno wskutek zmian ciśnienia wewnątrz jam serca, jak i zmian w sile skurczu mięśnia sercowego i w ten sposób wpływają drogą odruchową na rytm serca. [hasła pokrewne: alpharec, usuwanie naczynek kraków, moringa liście ]

Powiązane tematy z artykułem: alpharec moringa liście usuwanie naczynek kraków