Pierwsze z tych jader posiada charakter przywspólczulny

Pierwsze z tych jąder posiada charakter przywspółczulny, jądro zaś brzuszne jest jądrem somatycznym . Poza tym część jądra ruchowego grzbietowego bywa opisywana również pod nazwą – jądra śliniankowego (nucleus saliratorius), gdyż zaczynają się tutaj wszystkie (albo prawie wszystkie) włókna wydzielnicze, przeznaczone dla ślinianek, które potem zdążają ku odpowiednim śliniankom bądź szlakiem n. IX (dla przyusznicy), bądź za pośrednictwem struny bębenkowej (dla ślinianki podżuchwowej i podjęzykowej). Wiele przemawia za tym, że włókna smakowe struny bębenkowej (albo też n. pośredniego) znajdują swe ostateczne zakończenie w obu jądrach czuciowych n. IX. w powyższym ujęciu ośrodki mózgowi owe n. IX byłyby ośrodkami skupiającymi w sobie wszystkie funkcje śliniankowo-wydzielnicze oraz chemorecepcyjne. Poznawszy w ten sposób konstytucję n. IX, możemy przystąpić obecnie do rozpatrzenia zachowania się jego. Poniżej zwoju skalistego n. IX posiada charakter n. mieszanego, oddającego wiele gałęzi do całego szeregu narządów. Oto wykaz ważniejszych gałęzi n. językowo-gardłowego. 1) – N. bębenkowy Jacobsona(n. tympanicus Jacobsoni) jest gałązką czuciowo wydzielniczą, odrywającą się od pnia n. IX na wysokości zwoju skalistego. I) A to w myśl zasady ogólnej, że podczas gdy włókna ruchowe nerwów obwodowych rozpoczynają się w zwojach mózgowiordzenia, to włókna ich czuciowe biorą początek w zwojach obwodowych, których wykładnikiem w danym przypadku jest zwój skalisty. [patrz też: rtg zębów, usuwanie naczynek kraków, dda cechy osobowości ]

Powiązane tematy z artykułem: dda cechy osobowości rtg zębów usuwanie naczynek kraków