Różnicowanie odinfekcji przed nawrotem w nawracającej boreliozie AD 2

Dowody mikrobiologiczne, że nawracające epizody boreliozy są spowodowane ponownym zakażeniem, a nie nawrotem zostały przedstawione w anegdotycznych doniesieniach dotyczących dwóch pacjentów, u których w kulturach wykryto genotypowo różne szczepy B. burgdorferi. próbek pobranych z biopsji skóry uzyskanych podczas każdego z osobnych epizodów rumienia migrans.7 Niemniej jednak, niektóre osoby przypisywały nawracające epizody rumienia wędrującego do nawrotów u pacjentów leczonych zalecanymi kuracjami antybiotykoterapii; cytowali eksperymenty na zwierzętach, które wykazywały utrzymywanie się B. burgdorferi pomimo leczenia antybiotykami.9 Zewnętrzne białko C (OspC) B. burgdorferi ulega ekspresji we wczesnej infekcji.10 Wykazano, że co najmniej 19 różnych genotypów OspC jest powiązanych z kliniczną chorobą w Stanach Zjednoczonych.11,12 Aby zbadać, czy nawroty rumienia wędrują są spowodowane ponownym zakażeniem lub nawrotem tego samego szczepu B. burgdorferi, systematycznie analizowaliśmy genotypy ospC u pacjentów z dwoma lub większą liczbą kolejnych potwierdzonych hodowlą epizodów rumienia wędrującego. Szczepy B. burgdorferi poddano dalszej analizie przez określenie genotypu według międzygenowego przerywnika 16S-23S rybosomalnego RNA (rRNA), typowania sekwencji multilocus lub obu.
Metody
Pacjenci, okazy kliniczne i kultury
Wszyscy pacjenci byli dorosłymi z rumieniem wędrującym, którzy zapisali się na studia prospektywne zatwierdzone przez instytutową komisję rekrutacyjną w New York Medical College. Pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę w Centrum Diagnostyki Chorób Lyme w New York Medical College w latach 1991-2011. Otrzymano próbki skóry i krwi i hodowano dla B. burgdorferi, jak opisano wcześniej.13,14 Pacjenci byli leczeni standardowymi kursami antybiotyków15 w każdym epizodzie rumienia wędrującego, z późniejszym ustąpieniem zmian skórnych lub zmian chorobowych.
Oznaczanie genotypów
B. burgdorferi DNA wyizolowano z hodowli o niskim przechodzeniu (1 do 5 pasaży) przy użyciu zestawu do ekstrakcji kwasu nukleinowego (IsoQuick, Orca Research). Region ospC o 522 parach zasad został zamplifikowany za pomocą wysublimowanej reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) z użyciem zewnętrznych starterów OC6 (+) i OC623 (-) oraz wewnętrznych starterów OC6 (+ Fluo) (znacznik fluoresceiny został dodany do Koniec 5 ) i OC602 (-) 16,17 Amplicony sondowano następnie sondami specyficznymi dla rodzaju OspC za pomocą błony odwrotnej linii.16,17 Alternatywnie, ospC amplifikowano za pomocą PCR jak opisano powyżej lub z zestawem starterów ospC-N / ospC-C, 18 i amplikony sekwencjonowano w obu kierunkach (Genewiz). Izolaty o niejednoznacznych wynikach sekwencji klonowano za pomocą techniki ograniczająco-rozcieńczającej; Analizy sekwencji przeprowadzono na dwóch klonach z każdego izolatu.
Oprócz określenia genotypu OspC, fragment 941-bp z intergenicznej przerywnika rSNA 16S-23S amplifikowano za pomocą PCR z użyciem starterów PA i P95.11. Analizowano krzyżowe typy przerywników rRNA opartych na PCR z zastosowanie enzymu restrykcyjnego Tru1I (Fermentas) .11
Niektóre izolaty uzyskane od pacjentów poddano analizie sekwencji typowania multilocus.19 Sekwencjom dla ośmiu indywidualnych genów porządkowych przypisano numery alleli, a na podstawie profili allelicznych dla tych genów, izolatom przypisano typ sekwencji zgodnie z pisaniem sekwencji wielokrotnych Baza danych.
Porównanie genotypów ospC w kolejnych epizodach rumienia Migrans
Zidentyfikowaliśmy pacjentów z nawracającymi rumieniami wędrującymi i hodowlami próbek skóry z biopsji, posiewów krwi lub obu tych
[podobne: podrażnienie nerwu błędnego, przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz, panorama przęsławice ]

Powiązane tematy z artykułem: panorama przęsławice podrażnienie nerwu błędnego przeglądarka skierowań na leczenie sanatoryjne nfz