Różnicowanie odinfekcji przed nawrotem w nawracającej boreliozie AD 4

Cykliczne epizody miały miejsce w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu lub sierpniu (ryc. 1). W 6 z 22 par epizodów (27%) pacjent przypomniał sobie ukąszenie kleszcza w miejscu nawracającego rumienia wędrującego w ciągu 30 dni przed wystąpieniem tego uszkodzenia skóry. Żadna ze skór ani posiewów krwi nie wyrosła więcej niż jeden genotyp ospC B. burgdorferi. Jednak w dwóch parach epizodów (epizody i 8) genotyp izolatu skóry różnił się od genotypu izolatu krwi uzyskanego w tym samym czasie (Tabela 1).
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka pacjenta z czterema kolejnymi epizodami rumienia Migrans. Ryc. 2. Ryc. 2. Pojedyncza rumień Migrasa (sparowany, ciągły epizod 11). Pokazane jest centralne punctum (strzałka). To był trzeci epizod rumienia wędrującego pacjenta.
Ten sam genotyp ospC nie został zidentyfikowany podczas obu epizodów rumienia wędrującego w którymkolwiek z 22 par kolejnych epizodów u każdego pacjenta (Tabela 1). Określanie międzygenowego przerywnika rSNA 16S-23S, genotypu sekwencji genów multilokusa lub obu co najmniej jednego izolatu B. burgdorferi uzyskanego z każdego epizodu we wszystkich 22 parach epizodów potwierdziło, że szczepy były genotypowo odrębne. U jednego pacjenta, który miał 3 sparowane epizody (epizody 10 do 12) (Tabela 1), ten sam genotyp został wyizolowany w pierwszym i trzecim epizodzie rumienia wędrownego (odpowiednio na jego prawej kostce i prawym pośladku); epizody te miały miejsce w odstępie 5 lat (Tabela 2 i Rysunek 2).
Gdyby zakładano, że u każdego pacjenta wystąpi koinfekcja z dwoma różnymi genotypami w pierwszym epizodzie rumienia wędrującego, niepowodzenie antybiotykowe jako wyjaśnienie wyników byłoby mało prawdopodobne, ponieważ prawdopodobieństwo, że genotyp różniący się od pierwotnego izolatu zostanie wykryte przez przypadek w każdym z 22 sparowanych kolejnych epizodów rumienia migrrans obliczono na 0,0000002. Rzeczywiście, prawdopodobieństwo wykrycia innego genotypu przez przypadek samo w sobie jest mniejsze niż 0,01, nawet jeśli u każdego pacjenta początkowo skojarzono pięć różnych genotypów.
Nasze wyniki badań nie mogą być przypisane nieumyślnemu skupieniu się na pacjentach z mniej ciężką infekcją. Podczas 22 par epizodów rumienia wędrującego objawy ogólnoustrojowe, takie jak gorączka, bóle stawów, ból głowy lub zmęczenie występowały podczas pierwszego epizodu pary w 18 z 22 epizodów (82%). Ponadto dowody rozsianego zakażenia występowały w 13 z 22 epizodów (59%) na podstawie dodatniej posiewu krwi w 11 z 22 epizodów (50%), licznych zmian skórnych w 8 z 22 epizodów (36%) lub zarówno dodatnie posiewy krwi, jak i liczne zmiany skórne w 6 z 22 epizodów (27%).
Co więcej, nasze wyniki nie potwierdzają hipotezy, że nawroty u pacjentów leczonych antybiotykiem będą bardziej prawdopodobne, że będą ujemne pod względem kulturowym, ponieważ leczenie antybiotykami może zmienić fenotyp B
[więcej w: przeglądarka nfz, półpasiec na głowie, fundacja razem łatwiej luboń ]

Powiązane tematy z artykułem: fundacja razem łatwiej luboń półpasiec na głowie przeglądarka nfz