Różnicowanie odinfekcji przed nawrotem w nawracającej boreliozie AD 5

Poza 24 parami epizodów, w których oba epizody były dodatnie pod względem kulturowym, zidentyfikowaliśmy także 14 dodatkowych powiązanych epizodów rumienia wędrownego, w których tylko pierwszy epizod był dodatni pod względem kulturowym. Z całkowitej grupy 38 par epizodów z dodatnią hodowlą w pierwszym epizodzie rumienia wędrownego, prawdopodobieństwo pozytywnej kultury w drugim epizodzie wynosiło 63% (24 z 38 epizodów), w tym pozytywną kulturę skóry w 19 z 33 epizodów (58%) i dodatnie posiewy krwi w 11 z 30 epizodów (37%) u pacjentów, u których wykonano te testy. Dyskusja
Aby ustalić, czy nawracający rumień wędrujący jest związany z nową infekcją, czy z nawrotem niecałkowicie leczonej poprzedniej infekcji, zbadaliśmy genotypy ospC izolatów B. burgdorferi otrzymanych od pacjentów ze sparowanymi kolejnymi epizodami rumienia wędrownego. Żaden z 22 parowanych kolejnych epizodów nie miał tego samego genotypu OspC. Ponadto zakażenie innym genotypem B. burgdorferi zostało potwierdzone we wszystkich 22 z tych parowanych epizodów za pomocą odrębnej metody genotypowania. Prawdopodobieństwo, że obserwacja ta była związana z przypadkowym pobieraniem próbek różnych szczepów, które utrzymywały się z pierwotnego epizodu po leczeniu antybiotykami, oszacowano na mniej niż 0,01, przy założeniu, że początkowa stopa zliczania 100% i infekcja pięcioma różnymi genotypami. Na podstawie zastosowania PCR bezpośrednio do próbek skóry z biopsją zmian rumienia migdałowego, jednak szybkość koinfekcji była konsekwentnie mniejsza niż 50% (zakres od do 43). 24-26 Ponadto Ixodes kleszcze łopoczące są zazwyczaj współinfekowane mniejszą niż trzema genotypami, zgodnie z bezpośrednią analizą PCR.27-30 Tak więc, nasze wyniki sugerują, że nawroty rumienia wędrującego po standardowych kursach antybiotykoterapii są raczej nawracającymi niż nawrotami, i dostarczają dalszych dowodów na sukces antybiotyków w eradykacji B. burgdorferi ze skóry pacjentów z rumieniem wędrującym w Stanach Zjednoczonych.31,32
Jednak dowody kliniczne i epidemiologiczne sugerowały również, że nasi pacjenci mieli nawroty. Praktycznie wszystkie nawroty wystąpiły co najmniej jeden rok. W 20 z 22 parujących epizodów rumienia wędrownego (91%) nawrót obserwowano w okresie od czerwca do sierpnia, równolegle do aktywności kleszczy nimfalnych I. scapularis, wektora odpowiedzialnego za ponad 90% przypadków boreliozy z Lyme w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone. Jest mało prawdopodobne, aby nawroty infekcji miały taką sezonową dystrybucję, gdyby opóźnienie jednego roku lub więcej wystąpiło między epizodami rumienia wędrownego. W poprzednim artykule opisującym pacjentów z rumieniem wędrującym, u których wystąpił nawrót po nieskutecznej terapii cefaleksyną, nawroty obserwowano w ciągu kilku dni lub tygodni.
W 22 sparowanych epizodach 12 różnych genotypów OspC spowodowało infekcję, w tym 8 różnych genotypów w początkowym epizodzie rumienia wędrownego i 11 różnych genotypów OspC w drugim epizodzie (Tabela 1)
[przypisy: ekstruzja ortodontyczna, nfz przeglądarka, dermatolog na nfz warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz warszawa ekstruzja ortodontyczna nfz przeglądarka