struna bebenkowa

Streszczając omawianie budowy n. pośredniego, można powiedzieć, że kończy się on dwiema gałązkami, z których jedna tworzy grubą – strunę bębenkową (chorda tympani), a druga n. skalisty pow. większy(n. petrosus superfic. major). 8. N. Słuchowy(n. VIII,. n. acueticus s. n. statoacusticus) jest co do pochodzenia spokrewniony z n. VII, posiada jednak charakter wyłącznie somatyczno-czuciowy i jest związany z telereceptorem zmysłu słuchu oraz z narządem czucia równowagi ciała. Te ostatnie względy nakazują rozróżniać w n. słuchowym dwie części różne. Tymi częściami są: – n. ślimakowy(n. cochlearis), będący w związku z narządem zmysłu słuchu (ze . ślimakiem-l) oraz -n. przedsionkowy(n. vestibularis), służący do odbierania bodźców o charakterze statycznym (zmysł równowagi). [podobne: podrażnienie nerwu błędnego, rtg zębów, ekstruzja ortodontyczna ]

Powiązane tematy z artykułem: ekstruzja ortodontyczna podrażnienie nerwu błędnego rtg zębów