wlókna chemorecepcyjne

Zakończenia tych gałązek, jak i końcowych rozgałęzień wargowych n. pod oczodołowego (2jV) i n. bródkowego . (3jV), są źródłem tak ważnego w życiu ssaków odruchu ssania, który przejawia się opuszczeniem przepony ustnej (3jV) oraz cofnięciem języka (n. XII), w wyniku czego powstaje w jamie ustnej ciśnienie ujemne. Należy zaznaczyć, że w skład gałązek językowych n. językowego wchodzą włókna dotykowe własne, a więc pochodzące od n. V. , oraz włókna chemorecepcyjne, zapożyczone od n. VII Na zakończenie dodam, że n. językowy, jako całość, jest nerwem wyłącznie czuciowo-wydzielniczym i że nie posiada zupełnie włókien ruchowych, które by unerwiały um. języka. Uwaga ta jest b. na miejscu, albowiem często przypisuje się błędnie n. językowemu charakter, którym jest obdarzony n. podjęzykowy (n. XlI). [podobne: nerw policzkowy, nfz przeglądarka, ekstruzja ortodontyczna ]

Powiązane tematy z artykułem: ekstruzja ortodontyczna nerw policzkowy nfz przeglądarka