Wpływ terapii genowej na funkcję wzrokową w wrodzonej amaurozie Lebera ad 6

W prawym (badaniu) oku, 37 miejsc pokazało znaczną poprawę wrażliwości (P <0,01). Średnia czułość w dziewięciu lokalizacjach w obszarze podniedrowym poprawiła się z 4 dB na początku badania do 26 dB po leczeniu, a dziewięć miejsc w kwadrancie czwartorzędowym uległo poprawie z 7 dB na 28 dB. To odkrycie jest równoważne poprawie czułości o więcej niż 20 dB dla tych 18 lokalizacji lub 100-krotności progu czułości obserwowanego w punkcie wyjściowym. Rysunek 3. Rysunek 3. Ocena wizualnej mobilności. Wizualnie kierowana mobilność została oceniona w Laboratorium Dostępu dla Pieszych i Środowiska Ruchu w University College London (patrz Rys. w Uzupełniającym Załączniku i wideo). Panele A, B i C pokazują dane odpowiednio dla Pacjentów 1, 2 i 3, przy poziomie natężenia oświetlenia 4 luksów i 240 luksów. Pokazane są średnie czasy podróży dla ukończenia kursu (. SD) dla pięciu osób kontrolnych.
Ruchliwość wzrokowa w słabym świetle nie uległa zmianie u pacjentów i 2, ale poprawiła się w przypadku pacjenta 3 (ryc. 3 i wideo). W jasnych warunkach ruchliwość pod względem wzrokowym pacjenta 3 była w normalnych granicach na linii podstawowej i po obserwacji. Przy słabym oświetleniu na poziomie wyjściowym, wizualne działanie Pacjenta 3 było bardzo słabe w przypadku badanego oka w porównaniu z oka kontrolnym (z którym nie popełnił błędów). W trakcie obserwacji zaobserwowaliśmy niewielką zmianę dla oka kontrolnego. Przypisujemy tę zmianę ogólnemu efektowi uczenia się; podobną poprawę czasu podróży w celu ukończenia kursu przy słabym oświetleniu zaobserwowano również u Pacjenta 1. Jednakże, po podaniu wektora, czas podróży dla Pacjenta 3 poprawił się z 77 sekund do 14 sekund dla oka badawczego, a błędy ruchliwości zmniejszone od 8 do 0. Podobne wyniki uzyskano w drugim badaniu kontrolnym 4 tygodnie później.
Dyskusja
Wirus rekombinowanego wirusa adenowirusowego 2/2 skutecznie transdukuje komórki nabłonka barwnikowego siatkówki po dostarczeniu podsiatkówkowym w modelach zwierzęcych.24 Zbadaliśmy wykonalność wstrzyknięcia wektora podsiatkówkowego u pacjentów z zaawansowanym zwyrodnieniem siatkówki i stwierdziliśmy, że możemy osiągnąć ten wynik w sposób przewidywalny i bez natychmiastowych zdarzenia, stosując podejście transvitreal, transretinalne po witrektomii pars plana. Stosunkowo zdegenerowane ciało szkliste ułatwiło oderwanie i usunięcie tylnej kory szklistej, która w przeciwnym razie mogła wytrzymać przejście cienkiej kaniuli. Stwierdziliśmy, że możemy wykonać podretonalnie pojedynczą retinotomię do ml wektora, nie powodując łez w przerzedzonej, zdegenerowanej siatkówce. Aby zbadać wpływ terapii genowej RPE65 na funkcję plamki żółtej, włączono plamkę w obszarze podawania wektora przez wstrzyknięcie powietrza do jamy ciała szklistego, gdy jest to konieczne. Istotnym problemem było to, że oderwanie się neurosensorycznej siatkówki w wyniku iniekcji podsiatkówkowych może negatywnie wpłynąć na widzenie w dłuższej perspektywie, szczególnie jeśli oderwanie dotyczyło plamki. Stwierdziliśmy, że indukowane oderwanie siatkówki ustąpiło samoistnie i całkowicie w ciągu kilku dni po wstrzyknięciu, a następnie przywróciło widzenie do wcześniejszych poziomów. Nie stwierdziliśmy klinicznie znaczącego niekorzystnego wpływu dostarczania wektora podsiatkówkowego, a brak systemowego rozpowszechniania sugeruje, że jakikolwiek pozapłucowy wyciek wektora z przestrzeni podsiatkówkowej był minimalny.
Aby zminimalizować możliwość zapalenia śródgałkowego wywołanego białkami kapsydowymi wektorów, zastosowaliśmy okołooperacyjne systemowe leki immunosupresyjne
[podobne: nerw policzkowy, interpromex, dermatolog na nfz warszawa ]

Powiązane tematy z artykułem: dermatolog na nfz warszawa interpromex nerw policzkowy