Wpływ terapii genowej na funkcję wzrokową w wrodzonej amaurozie Lebera czesc 4

Panel B przedstawia przekrojowe obrazy siatkówki uzyskane za pomocą optycznej tomografii koherencyjnej z wykorzystaniem sześciu 6-milimetrowych skanów linii promieniowej i standaryzowanego protokołu mapowania w celu pokazania struktury warstw siatkówki u każdego pacjenta. Obecność resztkowego wektora podsiatkówkowego dzień po zabiegu pokazano (strzałki) w Pacjentach i 3 przez obszar niskiego sygnału (czarny). Obrazy w Pacjent 2 były niezauważalne dzień po operacji z powodu oczopląsu o wysokiej amplitudzie. Wykonaliśmy witrektomię i wstrzyknięcie podskórne wektora bez komplikacji u każdego pacjenta (ryc. i wideo). Ciało szkliste było względnie zdegenerowane; tylne ciałko szkliste było obecne w Pacjentu 2 i było łatwo indukowane w Pacjentach i 3 przez aktywne zasysanie na tarczy nerwu wzrokowego przy użyciu noża szklistego. Aby dostarczyć wektor do stosunkowo dobrze zachowanej siatkówki na tylnym biegunie, wykonaliśmy retinotomię przewyższającą proksymalną część nadobrotowego pasażu naczyniowego. Aby zminimalizować wstrzyknięcie wektora do ciała szklistego lub naczyniówki, najpierw zaindukowaliśmy mały oderwanie neurosensorycznej siatkówki, stosując roztwór Hartmanna, przed wstrzyknięciem do ml rekombinowanego wektora wirusa związanego z adenowirusem (tworząc w ten sposób pęcherzyk ) przez ta sama pojedyncza retinotomia. W Pacjencie 2 pęcherzyk wektora rozciągał się spontanicznie na plamce. Aktywnie manipulowaliśmy pęcherzem w Pacjentach i 3 – aby włączyć plamkę – poprzez wstrzyknięcie powietrza do jamy ciała szklistego. Nie spowodowaliśmy jatrogennych łez siatkówki, a wektor pozostawiono in situ w płynie bez retinopeksji lub tamponady wewnątrzgałkowej. W badaniu klinicznym po 24 godzinach od zabiegu indukowane odwarstwienie siatkówki prawie u wszystkich pacjentów ustąpiło (ryc. 1A). Optyczna tomografia koherencyjna wykazała minimalny uporczywy płyn podsiatkówkowy na plamce żółtej, który ustąpił 2 do 3 dni po operacji (Figura 1B). W badaniu klinicznym wygląd siatkówek pozostał niezmieniony przez cały okres obserwacji (do 12 miesięcy).
Nie wykryliśmy rozprzestrzeniania się wektora, co oceniano za pomocą amplifikacji DNA łańcuchowej reakcji polimerazy wyizolowanej z próbek łez, surowicy i śliny zebranej dzień i 30 dni po podaniu wektora i od nasienia zebranego po 30 dniach ( dane nie pokazane). Zaobserwowaliśmy łagodne, samoograniczające się pooperacyjne zapalenie śródgałkowe, które zwykle następuje po witrektomii. Nie było żadnych innych działań niepożądanych. Nie znaleźliśmy klinicznie objawów torbielowatego obrzęku plamki ani optycznej koherentnej tomografii. Nie wykryliśmy specyficznych komórkowych lub humoralnych odpowiedzi immunologicznych na kapsyd wirusa związany z adenowirusem (Figura 2 Dodatku Aneks) lub specyficznych reakcji humoralnych na produkt transgenu (Figura 2 i Tabela 2 Dodatkowego Dodatku). Wykryliśmy niewielki wzrost nieswoistej aktywacji komórek T u dwóch pacjentów, co jest zgodne z odbiciem liczby niektórych podgrup limfocytów po wycofaniu kortykosteroidów (Figura 2A Dodatku Aneks).
Tabela 1. Tabela 1. Ostrości wzroku i wrażliwości na kontrast na początku i w okresie pooperacyjnym. Ostrość widzenia zmniejszyła się w przewidywalny sposób w związku z tymczasowym oderwaniem siatkówki wywołanym podaniem wektora i powróciła do poziomu przedoperacyjnego o 6 miesięcy (Tabela 1)
[przypisy: nfz przeglądarka, oaza wschowa, ginekolog pruszków ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog pruszków nfz przeglądarka oaza wschowa