Wraz z odpowiednimi galazkami wspólczulnymi powstaje tutaj – splot tchawiczy

Wraz z odpowiednimi gałązkami współczulnymi powstaje tutaj – splot tchawiczy (plexus traohealis), Jak wiadomo, tchawica oraz oskrzela są ośrodkami odruchotwórczymi kaszlu. 11) – Gałązki oskrzelowo-płucne (rr. bronchopulmonales) udają się do oskrzeli, a wraz z nimi do tkanki płucnej, tworząc po drodze wraz z gałązkami współczulnymi – splot oskrzelowo-płucny (plexus bronohopulmonalie), zawierający komórki zwojowe. Od splotu odchodzą odgałęzienia w kierunku nabłonka oskrzeli i tkanki płucnej oraz do miocytów gładkich oskrzeli i naczyń krwionośnych i wreszcie do gruczołów oskrzelowych. Na szczególną uwagę zasługują włókna płucne trzewno-czuciowe n. X, które przekazując jądrom czuciowym n. błędnego, a za ich pośrednictwem ośrodkowi oddechowemu, podniety, powstałe na skutek różnego stanu wypełnienia pęcherzyków płucnych, wpływają w ten sposób na rytm oddechu oraz na głębokość ruchów oddechowych (Hering, Brener). Być może, ze te same włókna pełnią również rolę kon. jakości powietrza (02 CO2) i wielkości ciśnienia atmosferycznego. [podobne: ekstruzja ortodontyczna, rtg zębów, omegatiming pl ]

Powiązane tematy z artykułem: ekstruzja ortodontyczna omegatiming pl rtg zębów