Wyniki PCI w szpitalach z lub bez kardiochirurgii na miejscu AD 3

Wykluczono pacjentów z ostrym zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST, podobnie jak u osób z frakcją wyrzutową mniejszą niż 20% oraz z osobami, które wymagały PCI z niechronionymi zmianami w lewej głównej tętnicy wieńcowej. Ponadto interwenci mogą wykluczyć każdego pacjenta, którego uważają za zbyt wysokiego ryzyka dla PCI. W przypadku każdego uczestnika badania wszystkie zmiany wymagające PCI musiały być uznane za możliwe do leczenia w szpitalu bez zabiegów kardiochirurgicznych na miejscu przed randomizacją. Pacjenci, którzy wcześniej uczestniczyli w badaniu, zostali wykluczeni. Pełne kryteria włączenia i wykluczenia są dostępne w tabeli S1 w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem. Szpitale uczestniczące i interwenci
Od interwencjonistów wymagano spełnienia kryteriów kompetencji opracowanych przez American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA) oraz Society for Cardiac Angiography and Interventions (SCAI) .9 Centra uczestniczek musiały mieć dostępne podstawowe programy PCI 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i możliwość wykonywania 200 procedur PCI rocznie. Większość witryn wymaga odstąpienia od stanu zdrowia w celu wzięcia udziału. Wszystkie takie zwolnienia pozwoliły na pierwszą roczną liczbę zabiegów PCI wynoszącą 100 zabiegów, zwiększając do 200 w drugim roku.
Każda strona miała formalne porozumienie z partnerem szpitala opiekuńczego, który określałby, że instytucja zajmująca się opieką trzeciorzędną zaakceptuje przelewy awaryjne z miejsca zapisów. Jednak uczestnicy badania, którzy zostali losowo przydzieleni do poddania się PCI w szpitalu z chirurgią na miejscu, mogli mieć procedurę PCI w każdym szpitalu opieki trzeciego stopnia. Konieczne było również formalne porozumienie z zaawansowaną usługą wsparcia życia sercowego zdolną do transportu pacjentów wymagających kontrapulsacji wewnątrzaortalnej z przewidywanym czasem odpowiedzi wynoszącym 30 minut lub mniej.
Przed rozpoczęciem rekrutacji wszystkie uczestniczące strony musiały wypełnić formalny program rozwoju PCI. Program ten obejmował opracowanie szczegółowych planów i ścieżek opieki, zbiorów zamówień i logistyki oraz szkolenie personelu w zakresie opieki nad pacjentami poddawanymi PCI. Szczegóły tego programu są dostępne w Dodatku Uzupełniającym.
Procedury próbne
Przed przystąpieniem do cewnikowania diagnostycznego uczestnicy badania wyrazili pisemną, świadomą zgodę. Po cewnikowaniu, jeśli PCI było wymagane i wszystkie zmiany uznawano za możliwe do leczenia w szpitalu bez chirurgii serca na miejscu, uczestnik był losowo przydzielany w stosunku 3: 1, aby poddać się PCI w miejscu rejestracji (bez kardiologicznego na miejscu zabieg chirurgiczny) lub inny obiekt z zabiegiem kardiochirurgicznym na miejscu. Randomizacja została przeprowadzona za pomocą automatycznego systemu odpowiedzi telefonicznej na miejscu w losowych blokach permutowanych (4, 8 lub 12)
[przypisy: dermatolog na nfz warszawa, alpharec, rtg zębów ]

Powiązane tematy z artykułem: alpharec dermatolog na nfz warszawa rtg zębów