Z galazek tych wymienimy nastepujace

Z gałązek tych wymienimy następujące: a) – N n. nosowe górno-tylne (nn. nasales supp. postt. ), przenikające przez otwór klinowo-podniebienny do jamy nosowej, unerwiają czuciowo błonę śluzową części oddechowej jamy nosowej (wespół z n. sitowym). Jedna z tych gałązek (ciągnąca się po przegrodzie nosowej aż do przewodu siekaczowego) jest spisywana pod nazwą – n. nosowo-podniebiennego (n. naso-palatinus s. Scarpae). Podrażnienie zakończeń nerwowych nn. nosowych górno-tylnych może być przekazane do ośrodka oddechowego, powodując zaburzenia oddechowe, mogące się wyrażać bądź w kichnięciu, bądź też w zawieszeniu rytmu oddechowego (bezdech – apnoe). Błona śluzowa jamy nosowej może być również strefą odruchotwórczą zwiększenia wydzielania łez, a mianowicie drogą przerzutu bodźca z nn. nosowych górno-tylnych na ośrodek n. twarzowego, zawiadujący działalnością gruczołu łzowego. b) – N n. podniebienne(nn. palatini) opuszczają dół skrzydłowo-podniebienny przewodem skrzydłowo-podniebiennym (can. pteygopalatinus), dostając się w ten sposób na podniebienie. [patrz też: moringa liście, przeglądarka skierowań sanatoryjnych, ginekolog pruszków ]

Powiązane tematy z artykułem: ginekolog pruszków moringa liście przeglądarka skierowań sanatoryjnych