Z jamy czaszkowej nerw wydostaje sie na zewnatrz przez otwór poszarpany tylny

Z jamy czaszkowej nerw wydostaje się na zewnątrz przez otwór poszarpany tylny, tworząc tutaj – zwój skalisty(gn. petrosum), Zwój ten jest, oczywiście, ośrodkiem macierzystym 1) części czuciowej n. IX, skąd dendryty podążają doobwodowo, neuryty zaś kierują się w stronę zamózgowia, aby się skończyć w dwóch- jądrach, położonych na dnie IV komory, a mianowicie w – jądrze czuciowym grzbietowym (nucleus seneibilie dorsaiis s. nucleus alae cinereae) i w – jądrze szlaku samotnego(nucleus tractus solitarii). Należy dodać, że obydwa te jądra są jednocześnie stacjami końcowymi i dla włókien czuciowych n. błędnego Miejsce zapoczątkowania części ruchowej znajduje się w zamózgowiu. Owa część ruchowa rozpoczyna się w dwóch jądrach, umieszczonych na dnie IV komory, które są jądrami wspólnymi i dla n. błędnego. Są to: – jądro ruchowe grzbietowe n. IX i X (nucleus motorzus dorsalis n. IX et n. X) oraz jądro ruchowe brzuszne n. IX i X (nucleus motorius rentralis n. IX et n. X 8. nuncleus ambiguus). [przypisy: szpital biziela urologia, panorama przęsławice, omegatiming pl ]

Powiązane tematy z artykułem: omegatiming pl panorama przęsławice szpital biziela urologia